OSGB Hizmetleri İş Yeri Hekimliği Eğitimleri İş Güvenliği Uzmanı Eğitimleri Çalışana Destek Programı Hakkımızda İletişim

E-bülten

Haber ve duyuruları zamanında almak için e-bültenimize kaydolun.

E-posta
Yalnızca gerçek insanlar!

Arama

İletişim

Mavi Akademi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi
Adres: Üçevler mah. Düzova sok.
Yalçınay İş Merkezi No:1 - K:4 - D:11
(Ataevler metro istasyon yanı) Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 451 86 86
E-posta: iletisim@ortaksaglikbirimi.biz

Eğitim ve Danışmanlık Merkezi
Adres: Üçevler Mh.Düzova Sk.Yalçınay İş Merkezi No:1 - K:2 - D:2 Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00
E-posta: egitim@maviakademi.net

İŞKUR Özel İstihdam ofisi ve danışmanlık merkezi
Adres: Konak Mahallesi Lefkoşe Caddesi İltuğ İş Merkezi Kat: 4 Daire:16 (Orhaneli Yolu.Carrefour Market Karşısı) Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 452 34 34
E-posta: info@mavidanismanlik.net

ORTAM ÖLÇÜMLERİ

İşyerlerindeki sağlık ve güvenlik önlemlerinin yeterliliğinin ve güvenirliğinin ölçülmesi, aksayan hususların saptanabilmesi, çalışmanın verimli bir şekilde ve kesintisiz sürdürülebilmesi için belirli kontrollerin, ölçümlerin, bakımların periyodik olarak yapılması gerekir. Bu kontrol ve ölçümler işyerinin özelliğine, yapılan işe, kullanılan teknolojiye, araç gereç, makine ve tezgahlara göre bazı değişiklikler gösterse de ana hatlarıyla belirli özellikleri taşımalıdır.
Yapılan bu çalışmaların kalıcı olması için bu kontrol ve ölçüm sonuçlarının belgelendirilmesi veya bazı kayıtların tutulması gerekir. Böylece işyerinin ve o işyerinde çalışanların durumu sürekli izlenebilir, aksaklıklar rahatça görülebilir. Kayıt, belge ve raporların diğer bir önemi ise işyerlerinin sorunlarının, ülke genelinde iş kolu veya sektör bazında değerlendirilmesine olanak sağlamasıdır. Bu kayıt ve belgeler aynı, zamanda o işyerini teftişe yetkili iş müfettişine, işyerinin mevzuata ne ölçüde uyduğunun saptanmasında kolaylık sağlayacaktır.
"İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü"ne ve ilgili yönetmeliklere göre işletmelerde ölçümleri yaparak, haritalandırma ve raporlama yapmaktayız.Ölçüm konularımız;


• Ortam Havası Ölçümü
• Ortam Havası Maruziyet Ölçümü
• Ortamda Gaz Ölçümü
• Ortamda Gaz Maruziyet Ölçümü
• Ortamda VOC Ölçümü
• Ortamda VOC Maruziyet Ölçümü
• Ortamda Partikül Madde Ölçümü
• Ortamda Partikül Madde Maruziyet Ölçümü
• İç Gürültü Ölçümü
• Gürültü Maruziyet Ölçümü
• Titreşim Ölçümü
• Titreşim Maruziyet Ölçümü
• Aydınlatma Ölçümü
• Ortamda Ağır Metal Ölçümü
• Elektromanyetik Alan ölçümü
• Termal Konfor (Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı) Ölçümü
 

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ


Sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamak için uygun değerlerde çalışmak gereklidir.Bu nedenle,
Sanayilerde, Maden Ocaklarında, Yakma Tesislerinde vb. işletmelerde "Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği"ne göre ölçüm ve analizleri gerçekleştirmekteyiz. Ölçüm Konularımız;


• Yanma Gazları (SO2,CO, CO2, NO, NOx(NO, NO2), O2)
• Partikül Madde
• İslilik
• Uçucu Organik Bileşikler (VOC) ve Buhar Tayini
• HF (Hidrojen Florür)
• HCl (Hidrojen Klorür)
• Hız, Nem, Sıcaklık, Baca Gaz Debisi
• Ağır Metaller (Sb, As, Be, Cd, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, P, S)
• PAH ( Polisilik Aromatik Hidrokarbonlar)
• Formaldehit
• H2S, NH3
 

Her hakkı saklıdır. © 2010
yakamoz.net