OSGB Hizmetleri İş Yeri Hekimliği Eğitimleri İş Güvenliği Uzmanı Eğitimleri Çalışana Destek Programı Hakkımızda İletişim

E-bülten

Haber ve duyuruları zamanında almak için e-bültenimize kaydolun.

E-posta
Yalnızca gerçek insanlar!

Arama

İletişim

Mavi Akademi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi
Adres: Üçevler mah. Düzova sok.
Yalçınay İş Merkezi No:1 - K:4 - D:11
(Ataevler metro istasyon yanı) Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 451 86 86
E-posta: iletisim@ortaksaglikbirimi.biz

Eğitim ve Danışmanlık Merkezi
Adres: Üçevler Mh.Düzova Sk.Yalçınay İş Merkezi No:1 - K:2 - D:2 Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00
E-posta: egitim@maviakademi.net

İŞKUR Özel İstihdam ofisi ve danışmanlık merkezi
Adres: Konak Mahallesi Lefkoşe Caddesi İltuğ İş Merkezi Kat: 4 Daire:16 (Orhaneli Yolu.Carrefour Market Karşısı) Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 452 34 34
E-posta: info@mavidanismanlik.net

İş Yeri Hekimliği Standart Eğitimi

Hedef

İşyeri hekimi olmak isteyen hekimlere, mesleki becerilerini işyerinde uygulayabilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgilerini kazandırmaktır.

İçerik

Eğitim programının uygulama kuralları

 • Eğitim süresi 6 saat /gündür.
 • Ders saati 45 dakika ders, 15 dakika dinlenme süresinden oluşur.
 • Örgün eğitim saat 21.00’den sonra yapılamaz.
 • Her dersin başında eğiticinin kendisini tanıtması ve dersin akışını bildirmesi, ders sonunda dersi özetleyerek soru sorulmasına fırsat vermesi gerekmektedir.
 • Program süresince uzaktan ve örgün eğitim sırasında derslerin günün teknolojilerine uygun hazırlanmış yazılı ve görsel eğitim materyaller ile zenginleştirilmesi gereklidir.
 • Derslerde örgün (yüz yüze sınıf eğitimi) eğitimin zorunlu olduğu saatler belirlenmiştir.

Eğitimin Planı

 1. Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel İlke ve Prensipleri
 3. Dünya’da ve Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği
 4. Temel Hukuk
 5. İş Hukuku
 6. Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 7. Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar
 8. İSG Alanında Uluslararası Sözleşmeler
 9. İSG Yönetim Sistemleri
 10. İş Sağlığı Etiği
 11. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik ile diğer İSG Yönetmeliklerinin Uygulanması
 12. İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi
 13. İSG Kurulları
 14. Tehlike ve Risk
 15. Fiziksel Risk Etmenleri
 16. Kimyasal Risk Etmenleri
 17. Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar
 18. Biyolojik Risk Etmenleri
 19. Ergonomi
 20. Elektrik İle İlgili Tehlikeler
 21. Büyük Endüstriyel Kazalar
 22. Korunma Politikaları
 23. Çalışma Hayatında Psikososyal Faktörler
 24. Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi
 25. Çalışma Yaşamı ve Beslenme
 26. İş Hijyeni
 27. Yetişkin sağlık eğitim teknikleri
 28. İletişim Teknikleri
 29. Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları
 30. İş Kazaları
 31. Meslek Hastalıklarına Giriş
 32. İşle İlgili Hastalıklar
 33. Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları
 34. Mesleki Kalp-Damar Sistemi Sistem Hastalıkları
 35. Mesleki Cilt Hastalıkları
 36. Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları
 37. Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları
 38. Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar
 39. Mesleki Kanserler
 40. Toksikoloji
 41. Kas İskelet Sistemi Hastalıkları
 42. Mesleki İşitme Kayıpları
 43. İş Sağlığında Güncel Konular
 44. İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme
 45. Çalışma Ortamı Gözetimi
 46. İş Sağlığı ve Güvenliğine Bütünsel Yaklaşım ve Güvenlik Kültürü
 47. İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım
 48. İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirilmesi
 49. Küçük Grup Dinamiğine Dayalı Vaka Çalışması
 50. Son Test ve Genel Değerlendirme
 51. İşyerinde Pratik Uygulamalar

Eğitim yöntemi

Derslerin en az 73 saati örgün (yüz yüze) eğitimle yapılacaktır. Günde en fazla 6 saat eğitim verilecektir. Eğitimin bitiminde 40 saat iş yerinde staj yapmak zorunludur.

Gerekli ön bilgiler

Bu eğitimi tıp doktorları alabilirler.

İlgili belgeler

İşyeri Hekimliği Standart Eğitim Programı

Her hakkı saklıdır. © 2010
yakamoz.net